Prepis auta v roku 2023 má byť jednoduchší a rýchlejší? Už nebude najprv potrebná odhláška na nového držiteľa, po novom všetko vybavíte v jednom kroku. Aj preto si prepis auta 2023 už stihol vyslúžiť prezývku ako jednokrokový.

Dňa 1.1.2023 vstúpila do platnosti novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke pričom najväčšou zmenou bolo vydávanie tabuliek s EČV podľa okresov. Skrátka, podľa nových ŠPZ už nespoznáte odkiaľ je vodič pred vami. Zmien je však omnoho viac a zďaleka nejde iba o tabuľky s EČV. Prehľadne sme pre vás zhrnuli všetky dôležité zmeny, ktoré by ste mali vedieť ak vás zaujíma prepis auta 2023. Dôležité zmeny totiž nastali v procese prepisu áut ako aj v samotných poplatkoch. Ak sa teda v roku 2023 chystáte na prepis auta, toto by ste určite mali vedieť.

Prepis auta 2023: ŠPZ naviazaná na vozidlo

Máte aktuálne na aute značky, ktorých sa nechcete vzdať? Novela zákona vám umožní si ich ponechať. Tabuľky s EČV totiž už nebudú naviazané na majiteľa ale na konkrétne vozidlo, čo teda v praxi znamená, že jedna značka bude môcť byť na vozidle prakticky počas celej jeho životnosti. Výbornou možnosťou však je, že značky si môžete ponechať a „preniesť“ si ich na nové auto. Ak ste si teda zaplatili za značky s vlastným textom, alebo ste len mali šťastie na pekné číslo, ktoré ste si obľúbili, po novom si ich môžete nechať. Pri prepise je túto skutočnosť potrebné oznámiť a zároveň takýto „prenos“ evidenčného čísla musíte vykonať do jedného roka od prevodu držby pôvodného vozidla na nového majiteľa. Značky, ktoré nebudú dlhšie ako jeden rok priradené k inému vozidlu, stratia platnosť.

Prepis auta 2023 ako jednokrokový proces

V prípade, že ste zabezpečovali prepis auta ešte pred rokom 2023, určite si spomínate, že bolo potrebné najprv vykonať tzv. odhlášku na nového majiteľa a následne si až on na miestne príslušnom orgáne evidencie auto prihlásil. Po novom už je prepis auta jednokrokový proces, teda odhlásenie auta aj jeho prihlásenie sa vykoná akoby v rámci jedného evidenčného úkonu.

V praxi teda všetko vrátane vydania nových dokladov zvládnete v jednom kroku, pričom tento proces bude iniciovať pôvodný držiteľ/vlastník vozidla. Pri prepise môžu byť prítomný aj kupujúci spolu s predávajúcim, pričom netreba zabúdať na to, že ak kupujúci nebude pri prepise prítomný, potrebovať budete od neho písomné splnomocnenie. Jedinou výnimkou je prípad, ak auto prepisujete na blízku osobu doterajšieho držiteľa/vlastníka auta.

Vzhľadom na možnosť výberu, čo sa stane s pôvodnými tabuľkami s EČV je dôležité zdôrazniť, aby sa kupujúci a predávajúci spoločne dohodli o tom, čo bude s tabuľkami. Pôvodný držiteľ si ich totiž môže nechať, prípadne nový držiteľ môže mať „tie svoje“ a nebude mať záujem o tabuľky, ktoré budú aktuálne pripevnené na aute.

Prepis auta 2023 vybavíte kdekoľvek na orgáne evidencie

Časy, kedy ste museli cestovať desiatky či stovky kilometrov na miestne príslušný dopravný inšpektorát sú už minulosťou. Miestna príslušnosť sa už totiž neuplatňuje a tak môžete pri prepise auta 2023 navštíviť ktorýkoľvek orgán evidencie motorových vozidiel – teda napríklad aj Klientske centrum v Bratislave, hoci tu nemáte trvalý pobyt. Prepis auta 2023 tak ľahko vybavíte práve tam, kde najbližšie sídli orgán evidencie, čím si šetríte čas, peniaze aj starosti.

Tak ako sme už uviedli aj vyššie, nezabudnite, že pri prepise auta musí žiadateľ predložiť splnomocnenie, ak je vlastník/držiteľ vozidla zastúpený, resp. nie je prítomný pri evidenčnom úkone. Najviac spomalení pri evidenčných úkonov, resp. ich nedokončenie je práve z dôvodu nepredloženia splnomocnenia, čiže suverénne ide o najčastejšie sa vyskytujúci nedostatok podaní.

Prepis auta elektronicky má byť ešte jednoduchší

Isté zjednodušenie pri prepise auta nastáva aj vtedy, ak sa tento úkon rozhodnete vykonať prostredníctvom elektronickej služby MV SR. Elektronicky môže o výmenu požiadať držiteľ vozidla, ak je zároveň vlastníkom alebo ak má od vlastníka splnomocnenie. V žiadosti pri prepise elektroniky po novom vyplníte, či si prajete ponechať pôvodné ŠPZ alebo ich odovzdáte a prajete si nové.

Súčasťou prepisu auta elektronicky je aj oznámenie, o aké ŠPZ máte záujem a tiež či si za príplatok vyžiadate zrýchlené alebo štandardné doručenie osvedčenia o evidencií. Netreba zabúdať, že po novom musí žiadateľ o evidenčný úkon priložiť aj platné potvrdenie o uzavretí PZP, pričom štandardne je akceptovaný sken bielej karty, prípadne poistná zmluva. Aktuálne sa pripravuje novela zákona, vďaka ktorej by už pri evidenčnom úkone nebolo nutné preukazovať platnosť PZP, avšak v dobe písania tohto článku je novela stále iba v procese bez určeného presného dátumu účinnosti. Platnosť PZP tak naďalej treba pri evidenčných úkonoch preukazovať, a to bez ohľadu na to či realizujete prepis auta elektronicky alebo fyzicky na orgáne evidencie.

Oplatí sa ešte pripomenúť, že pri prepise auta elektronicky potrebujete mať občiansky preukaz s čipom a mať možnosť podpísať sa kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ešte pred prepisom si zistite, či je váš certifikát pre podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom skutočne platný, pretože koncom minulého roka došlo k vypršaniu platnosti mnohých certifikátov. Je každopádne lepšie zistiť si túto skutočnosť vopred, aby vás pri prepise auta elektronicky nečakalo nepríjemné prekvapenie. Samotnú elektronickú službu použiteľnú na prepis auta 2023 elektronicky nájdete tak ako doteraz na stránkach Ministerstva vnútra SR – Žiadosť o výmenu ŠPZ, zmenu vlastníka či držiteľa elektronicky, ako aj nový prepis auta 2023 a ďalšie evidenčné úkony nájdete na stránke portal.minv.sk

Prepis auta 2023 už aj s novými značkami

Doterajšie EČV umiestnené na autách síce zostávajú v platnosti, no po novom sa už neuvádza skratka okresu a tak séria začína písmenami AA. Od Nového roka teda došlo k zrušeniu skratiek okresov na ŠPZ čo je podstatnou zmenou. Samozrejme, ak ste na svoj okres alebo mesto patrične hrdý, pokojne si môžete nechať vyrobiť značku podľa svojho želania s doterajšou skratkou okresu.

Hoci vzhľad nových ŠPZ sa u verejnosti príliš nestretol s pochopením a na ich dizajn si budeme musieť zvyknúť, nedá sa im uprieť, že sú strojovo ľahšie čitateľné, čo dáva zmysle hlavne v súvislosti s postupujúcou elektronizáciou systémov verejnej správy. Výhodou je zároveň možnosť požiadať o textové znenie podľa vašej fantázie, pričom na výber máte až 7 miest a rôzne si môžete kombinovať čísla a písmená.

Prepis auta po novom – poplatky platí žiadateľ

Prepis auta 2023 prináša ešte jednu dôležitú zmenu, a tá sa týka poplatkov. Ich výška sa v čase písania tohto článku našťastie nezmenila a tak pokojne môžete brať do úvahy aj staršie sadzobníky poplatkov. Oproti predošlému spôsobu vyberania správnych poplatkov spočíva dôležitý rozdiel v tom, že pri prepise auta bude správny poplatok uhrádzať žiadateľ o evidenčný úkon a nie nový vlastník vozidla ako doteraz. Znamená to, že správny poplatok vždy zaplatí ten, kto o evidenčný úkon požiada, teda v praxi kupujúci, predávajúci alebo splnomocnená osoba, ktorá môže byť splnomocnená súčasne predávajúcim aj kupujúcim.

Prihlásenie nového auta 2023 do 30 dní

Zmenou je tiež nová povinnosť prihlásiť auto, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie, je a to do 30 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla. Ak táto osoba nie je totožná s vlastníkom vozidla, vlastník vozidla je povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru aj s touto osobou. Inak sa v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla zapíše jeho vlastník.

Máte už skúsenosti s prepisom auta v roku 2023? Nenašli ste v článku odpoveď na svoju otázku? Pokojne nám napíšte svoje otázky aj skúsenosti do komentárov pod článkom nižšie.

Prepis auta 2023: všetko, čo by ste mali vedieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *